DESCÀRREGUES

 

Consulta les nostres descàrregues disponibles, com vídeos, catàlegs variats i tot tipus de documents informatius.

https://es.wikipedia.org/wiki/Descarga#:~:text=El%20t%C3%A9rmino%20descarga%20puede%20referirse,La%20descarga%20de%20m%C3%BAsica.

descàrregues

Catàleg vibroacústica +
Catàleg energia Eòlica +
Vibracions produïdes per infraestructura ferroviària +
Catàleg SOME-ECO (Sound Meterological Environmental Correlation) +
Catàleg ATPA (Advanced Transfer Path Analysis) +
Catàleg Anàlisi Modal +
Integració d'experts acústics en els seus projectes +
Presentació ICR +