MEDI AMBIENT

La preocupació per l’impacte acústic que generen tant les noves vies de circulació ràpida com els trens d’alta velocitat han deixat de ser un factor secundari en la planificació d’estructures.

 

Procediment de treball

 

ICR realitza projectes d’acústica ambiental basats en la predicció i prevenció del soroll i les vibracions amb una metodologia que combina el càlcul de predicció i vàries mesures amb les millors  eines de càlcul disponibles en el mercat. L´objectiu és obtenir resultats altament fiables al servei dels clients més exigents.

Les previsions de soroll, tant per tràfic ferroviari com per viari, estan actualment reglades per normatives europees, les quals estan integrades en els procediments de càlcul de la companyia.

 

Pel que fa a projectes de Recerca i Desenvolupament (R+D), ICR ha realitzat tasques en el camp de la localització i quantificació de potències sonores o en la definició de nous materials per barreres acústiques a partir de materials reciclats.

Serveis

A continuació es mostra un llistat representatiu dels serveis en aquest sector:
Inversió de models aplicada a l’obtenció de la potència acústica de fonts de soroll i/o vibracions amb la finalitat de quantificar i ordenar el nivell de soroll generat per cada equipament sorollós sense necessitat d’alterar el funcionament d’aquesta.
– Simulacions de mapes de nivell de pressió sonora (entre altres paràmetres acústics) sobre topografies complexes.
– Càlcul i disseny d’aïllament de barreres acústiques i cabines.
– Realització de mapes de soroll.
– Disseny de silenciadors.
– Simulacions numèriques (FEM y BEM).
– Mesures vibratòries i de soroll multicanal.
– Anàlisi de les vies de transmissió de soroll i vibracions.
– Disseny de nous materials per barreres acústiques.

Projectes

+ Anàlisi Modal Experimental (OMA) de les vibracions del pont ferroviari de l'AVE a Contreras. Ineco Tifsa.
+ Personalització de programari ICR-Puentes pel tractament de senyals de vibració de ponts segons les necessitats del client. Ofiteco S.A.
+ Estudi de previsió dels nivells sonors produïts per la línia d'alta velocitat Vitòria – Bilbao – San Sebastià, al seu pas pel Viaducte de Mañaria, terme de Durango, Vizcaya. Ineco Tifsa.
+ Control i seguiment de les vibracions produïdes per les obres de l'AVE en el tram de Sagrera al Nus de la Trinitat de Barcelona. Acciona Infraestructuras.
+ Impacte Medi ambiental de la fundició Funosa situada a Odena. Determinació de solucions acústicas. Funosa.
+ Impacte Medi ambiental degut al tràfic rodat en un tram (Polígon Canyelles) a la Ronda de Dalt de Barcelona. Optimització de noves solucions. Europroject.
+ Aplicació d´un mètode d´inversió de models en la factoria AGA-Toulouse (Portet sur Garonne), França, per a determinar les contribucions de les fonts de soroll en diferents punts de control i veïns afectats. Estudi realitzat amb la factoria funcionant a ple rendiment. Buereau-Veritas.