EÒLIC

ICR ha sabut adaptar-se a les necessitats del mercat, i  treballa activament pel sector eòlic centrant-se en la realització d´un control acústic complet i en la mesura de vibracions en aerogeneradors segons la normativa.

 

Procediment de treball

ICR actua en cadascuna de les fases d’implementació d’un parc eòlic; des de la fase de disseny dels aerogeneradors fins a la seva finalització amb el parc eòlic en funcionament. La finalitat és obtenir estimacions reals del futur comportament acústic i vibratori dels mecanismes, per prevenir problemes de soroll i vibracions i realitzar un control acústic complet per poder avaluar  l´impacte acústic ambiental generat pel funcionament d’un parc ja construït.

ICR també imparteix cursos específics destinats a les empreses fabricants d´aerogeneradors, així com als responsables de planificar, gestionar i construir els parcs eòlics. ICR ha desenvolupat mètodes absolutament innovadors sobre l’aplicació de l´OMA en els aerogeneradors.

Serveis

Alguns dels serveis ofertats són:
– Avaluació de l´impacte acústic ambiental d’un parc eòlic segons normativa.
– Anàlisi Modal del aerogenerador.
– Mesura de vibració a equipaments d’Aerogeneradors segons especificacions del client.
– Anàlisi de les vies de transmissió del soroll dels equipaments de l’aerogenerador.
– Realització de simulacions de mapes de nivells de pressió sonora.
– Elements Finits (FEM) i Elements de Contorn (BEM).
– Formació.
– Mesures de vibracions segons normativa VDI.

Projectes

+ Curs complet especialitzat en un Estudi d'Impacte Ambiental Acústic en un parc eòlic. Vestas.
+ Estudi d'impacte mediambiental previ al funcionament d'un futur parc eòlic. Gamesa Corporación Tecnológica S.A.
+ Realització d'un Anàlisi Modal Experimental (EMA) del bastidor posterior de l'aerogenerador prototip. Alstom Wind.
+ Avaluació de l'impacte acústic d'un parc eòlic. Gamesa Corporación Tecnológica S.A.
+ Sonometria i Anàlisi de Vies de Transmissió del sotoll de refrigeració d´un aerogenerador. Alstom Wind.