FERROVIARI

 

ICR s’ha situat en una posició rellevant como a enginyeria acústica dins del sector ferroviari internacional durant la darrera dècada, gràcies a la confiança depositada pels  principals fabricants europeus de material rodant.

 

Procediment de treball

La metodologia de treball utilitzada es basa en tècniques de previsió pròpiesen mesures de soroll i vibracions reals que permeten minimitzar les especulacions teòriques. La capacitat de tractar tant el soroll aeri com el soroll estructural de cada element (subsistema) que forma el tren i en temps de resposta molt curt, incloent no només la contribució de forces (Transfer Path Analysis) sinó també la quantificació dels camins de soroll i vibracions (Advanced Transfer Path Analysis). Aquests dos mètodes permeten als clients conéixer de forma exacta quina part del soroll mesurat prové de cada element del tren i establir prioritats a les modificacions del disseny. Aquest servei suposa una disminució considerable de despeses en el nou model de tren.

És necessari destacar que una vegada caracteritzat el tren i quantificades cadascuna de les Fonts de soroll del mateix, a  ICR es desenvolupa un model numèric que permet tant la predicció del nivell de soroll i vibracions d’un nou model de tren com el càlcul de les solucions a aplicar per reduir el nivell de soroll a l’interior d’un tren existent.

 

Serveis

Alguns dels serveis oferits són:
Anàlisi de les vies de transmissió (TPA i ATPA) del soroll i les vibracions.
– Contribució vibroacústica de cada element del tren al soroll moderat en un punt a l’interior.
– Contribució vibroacústica dels equipaments auxiliars al soroll interior del tren.
– Influència de la separació del flux d’aire en el soroll interior.
– Influència de la pressió de la capa límit turbulenta en el soroll interior.
– Models teòrics i experimentals per a la predicció del soroll de rodadura.
– Models teòrics i experimentals per a la predicció de l’ona de compressió generada per un tren d’alta velocitat entrant a un túnel.
– Models teòrics i experimentals per a la predicció del soroll Squeal noise.
– Models teòrics i experimentals per a la predicció del soroll d´impacte.
– Models teòrics i experimentals per a la predicció del soroll aerodinàmic de trens d´alta velocitat.
– Desenvolupament de programari fet a mida per l’anàlisi vibroacústic.
– Càlculs de fluidodinàmica (CFD). Càlculs d’Aeroacústica (CAA).
– Cálculs dinàmics i vibroacústics FEM i BEM.
– Predicció de l´impacte ambiental acústic degut al pas del tren.
– Disseny a mida de silenciadors i solucions acústiques….

Projectes

+ Estudi acústic i mesures de protocol de les unitats de tren 4.000 (C4K) per NIR (North Ireland Railways). CAF, Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles.
+ Projecte d'investigació “EVS (Equipments Vibration Specification)” per dissenyar i desenvolupar una eina que especifiqui els nivells màxims de soroll i vibracions dels equips que s´instal·len als trens. Alstom Transport.
+ Estudi de les vies de transmissió del soroll i vibracions pel prototip de tren de molt alta velocitat (AGV). Alstom Transport.
+ Realització d'un programari a mida. Ineco Tifsa.
+ Anàlisi Modal Experimental al sistema motopropulsor de les unitats dièsel ADR. CAF, Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles.
+ Estudi de la influència de la separació de flux i de les fluctuaciones de pressió de la capa límit turbulenta en la potencia acústica del parabrisas de la nueva generación de trenes de alta velocidad AGV (Automotrice à Grande Vitesse), Francia. Alstom Transport.
+ Disseny d'un silenciador per a la sortida d'aire viciat al Metro de Roma, i realització d'una comparativa d'aïllament acústic entre tres tipus de portes del metro, proporcionades pel client. CAF, Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles.
+ Estudi acústic complet al Tren dièsel d'Irlanda del Nord. Model i estudi de l'acoplament motor per FEM. CAF, Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles.
+ Estudi acústic complet del tren Xin Min Line a la República Xina. Alstom Transport.