Soroll + vibracions (interior)
A una planta industrial (fabricació de productes, plantes de cogeneració, plantes depuradores,etc.), perquè el soroll interior no suposi un problema s’hauran de tenir en compte els següents aspectes:

 

Compliment de la normativa
Normativa de soroll (RD 286/2006, del 10 de març), que disposa d’un llindar màxim de soroll al qual es pot exposar als treballadors.

 

Possibles afectacions

Un excessiu nivell de soroll:
1. Dificulta la comunicació i pot generar errors.
2. Afecta a la productivitat dels treballadors.
3. Pot derivar en una disminució o pèrdua total de la capacitat auditiva.
4. Pot produir afeccions cardíaques.
5. Genera estrès.

 

ICR no només mesura el nivell de soroll interior sinó que quantifica les fonts que el generen. Aquesta informació permet proposar solucions per reduir-lo. El mètode d’ICR aconsegueix minimitzar els costos (les solucions proposades produeixen els mínims canvis possibles) i maximitzar els resultats, sense necessitat de parar la producció de la fàbrica.

 

La solució d’ICR es basa en tres eixos:

 

+Tecnologia
ICR aplica tecnologies pròpies per quantificar el soroll que genera cada màquina, així com el soroll que prové de l’entorn.

 

+Experiència
Més de 20 anys d’experiència ens acompanyen, aconsellant als nostres clients i trobant solucions adaptades a l’entorn. La nostra experiència ens permet dir que sovint:
Ningú es cuida d’arreglar una fuga sorollosa d’aire comprimit a la planta.
– Molta gent percep els silenciadors de les descàrregues d’aire com una dificultat i no un ajut.
La persona que fa soroll no és conscient del nivell de soroll que produeix, un indicador de soroll potser no és una dificultat sinó un ajut per rebaixar el soroll.
Una cabina acústica sovint no és una solució ja que per facilitar la feina els treballadors poden deixar les portes obertes.

 

+Formació
Coneixent la importància del soroll potser es destinarien més esforços per millorar.

 

Beneficis
1. Permet complir la legislació vigent, evitant sobrecostos i parades de producció.
2. Protegeix la salut dels treballadors.
3. Millora la productivitat, redueix el nivell d’estrès dels treballadors.
4. Millora la comunicació entre treballadors, la seva eficiència augmenta i es redueixen els errors.

 

Casos d’èxit

+ Kao
+ Banco Santander