INDÚSTRIA

El treball d’ICR en l’acústica industrial se centra bàsicament en oferir el nostre assessorament per solucionar els problemes de soroll industrial i vibracions que puguin aparèixer durant la fase de desenvolupament i la fase de finalització del producte.

 

Procediment de treball

 

Durant la fase de desenvolupament, ICR facilita l’optimització dels recursos (temps i diners) gràcies a l’assessorament i la proposta de les modificacions adequades. L´objectiu en aquesta etapa és millorar les prestacions dels productes, posant especial èmfasi a les seves qualitats acústiques i vibratòries.

 

En l’etapa de finalització del producte, tant si el problema és a la factoria com a les màquines de l’interior, ICR aplica mètodes d’inversió de models per obtenir les potències acústiques (SWL) de totes les fonts generadores de soroll industrial i vibració. Aquesta metodologia permet quantificar i ordenar les fonts de soroll més problemàtiques i d’aquesta manera calcular les millores necessàries a aplicar a cadascuna per poder arribar als nivells de soroll establerts com objectiu.

Serveis

Alguns serveis oferits en el camp de l’acústica industrial són:
Inversió de models aplicat a la obtenció de la potència acústica de fonts de soroll i/o vibracions amb la finalitat de quantificar i ordenar el nivell de soroll generat per cada equip sorollós sense necessitat d’alterar el funcionament de la mateixa.
– Desenvolupament de models numèrics per poder simular el comportament vibroacústic d’una indústria i verificar el compliment de la normativa vigent.
– Estudi del comportament vibroacústic de tubs de gran longitud.
– Vies de transmissió aplicades a soroll industrial i vibracions.
– Previsió i mesura del soroll de màquines.
– Previsió i mesura del soroll d’engranatges.
– Control de qualitat en línia de producció.
– Disseny de silenciadors, tancaments i barreres acústiques.

Projectes

+ Assessoria i enginyeria acústica al marc del projecte de disseny de nous centres audiovisuals de control de seguretat. LOOP Business Innovation.
+ Estudi i assessorament acústic en la fase de disseny d'un bufador de Roca. Roca.
+ Estudi per reduir el soroll d'una petita bomba industrial. Laboratoris Grífols S.A.
+ Mesura del coeficient d'absorció (alfa energètic) amb tub de Kundt de diferents materials. Texsa.
+ Caracterització vibroacústica d'una polipasto. Industrias Electromecánicas GH.
+ Estudi de l'emisió de soroll de les portes automàtiques d'un ascensor. Selcom Aragón.