EMPRESA

ICR va néixer l’any 1995 creada per experts del camp de la vibroacústica a l’automòbil. Des del seu inici, va adoptar com a lema “La ciència del silenci”, entenent l’acústica i les vibracions com camps de la ciència en plena evolució.

 

ICR, al llarg de la seva història, ha centrat la seva activitat en el desenvolupament de solucions d’assaig i de càlcul a la frontera tecnològica, sempre amb l’objectiu de resoldre problemes reals amb solucions pràctiques.

 

El segell del seu estil de treball és una transparència absoluta que es certifica publicant els seus mètodes a revistes de nivell internacional.

 

Els seus contractes amb multinacionals, a les quals transfereix els seus mètodes d’assaig i càlcul, suposen el reconeixement del seu èxit. CAF a Espanya, Alstom a França, Hyundai a Corea o CSR a la Xina en són testimoni.

 

Actualment, la seva aliança amb la multinacional xinesa Ts-Tech li ha permès consolidar la seva implantació al mercat internacional.

 

PROJECTE DESTACAT

Roll2Rail: Alstom Transport i CAF, Construccions i Auxiliar de Ferrocarrils”. Es realitza un estudi de recerca, a nivell Europeu, sobre la separació del soroll radiat pe la infraestructura del soroll radiat pel vehicle, mitjançant el mètode ATPA. Es va obtenir una precisió de 0.3 dBA en l¡’estimació del soroll radiat per la infraestructura.