ICR+

ICR+ és el servei que ofereix ICR per integrar els seus experts en serveis d’enginyeria acústica als projectes del client. Els enginyers vibroacústics d’ICR es traslladen a les instal·lacions del client, responsabilitzant-se dels aspectes vibroacústics i/o adaptant-se als seus mètodes de treball.

 

L’equip d’experts desplaçats compta amb el suport tècnic de l’empresa de manera continuada. A més, cada enginyer de l’equip rep de manera constant formació en les tècniques i mètodes d’ICR.

 

Els serveis en vibroacústica d’ICR+ permeten integrar a l’equip de treball intern del client un coneixement especialitzat per atendre les exigències que li poden sorgir en un moment concret, oferint una alternativa viable a la incorporació d’un expert a la seva plantilla.

Integració de serveis d’enginyeria acústica

 

Els serveis d’enginyeria acústica que aporten cobreixen totes les etapes d’un projecte:
Fase d’oferta o especificació: Càlculs predictius, etc.
Fase de disseny: Estudis acústics i de vibracions, proves experimentals, mesuraments de soroll i vibracions, disseny de solucions, etc.
Fase de seguiment de proveïdors.
Validació: Verificació dels resultats vibroacústics obtinguts en el producte final.

 

Els serveis d’ICR+ ofereixen:

 

RIGOR: mitjançant un assessorament continuat, ICR assegura el mateix rigor i excel·lència que s’exigeix en els seus treballs diaris.
– TRANSPARÈNCIA:
els clients disposen de total transparència en cadascun dels passos realitzats a cada treball. D’aquesta forma, el client obté el know-how necessari per escollir la millor opció en cada situació.
PROXIMITAT: el nostre model de treball exigeix estar sempre a prop de cada projecte i dels nostres enginyers per poder oferir un servei òptim, personalitzat i àgil.
– CONFIDENCIALITAT: ICR
garanteix confidencialitat en relació a l’activitat realitzada pel client per preservar la informació davant de possibles competidors.

 

Amb els serveis d’ICR+ obtindrà:

 

Experiència i coneixement: professionals experts en serveis d’enginyeria acústica i vibracions i amb alt coneixement de les aplicacions més avançades del mercat.
Qualitat i rapidesa en la resposta.
Compromís: els nostres experts s’adapten a l’entorn de treball del client i demostren cada dia una forta implicació amb el projecte al qual són assignats.