EMPRESA

Des del seu inici, ICR va adoptar com a lema “La ciència del silenci” entenent l’acústica i les vibracions com a camps de la ciència en plena evolució.

ICR al llarg de la seva història ha centrat la seva activitat en el desenvolupament de solucions d’assaig i de càlcul a la frontera tecnològica, sempre amb l’objectiu de resoldre problemes reals amb solucions pràctiques.

 

El segell del seu estil de treball és una transparència absoluta que se certifica publicant els seus mètodes en revistes de nivell internacional.

 

Els seus contractes amb multinacionals a les quals transfereix els seus mètodes d’assaig i càlcul suposen el reconeixement del seu èxit. CAF a Espanya, Alstom a França, Hyundai a Corea o CSR a Xina són testimoniatge d’això.

 

Actualment, la seva aliança amb la multinacional Xina Ts-*Tech li ha permès consolidar la seva implantació al mercat internacional.

 

PROJECTES DESTACATS

ICR participa en el projecte d’investigació Europeu TRANSIT (TRAin pass-by Noise Source characterization and separation Tools for cost-effective vehicle certification) dedicat al sector ferroviari. L’objectiu general del projecte es acostar-se a l’homologació virtual dels ferrocarrils.
L’aportació de ICR en el projecte consisteix en aplicar els seus coneixements en el mètode de l’anàlisi de les vies de transmissió ATPA (GTDT) per la separació del soroll roda-rail.
El projecte també pretén estudiar i proposar solucions acústiques basades en metamaterials per a la reducció del soroll interior als vehicles.

 

ICR lidera el projecte Europeu PIANO (Path Idefintification for Active Noise cOntrol) d’investigació en el sector de l’aviació comercial, en concret de les aeronaus convertibles tilt-rotor.
ICR coordina un grup format per Technofirst Next Generation, el Departament de Dinàmica Estructural (DSL) de la Universitat d’Atenes (NTUA) i la pròpia ICR amb l’objectiu de desenvolupar un sistema de control actiu del soroll recolzat en el coneixement de les vies de transmissió ATPA (GTDT).
TECNOLOGIES
Anàlisi modal
(EMA, Anàlisi Modal Experimental i OMA, Anàlisi Modal Operacional)
Vibroacústica computacional
(FEM, BEM, Raytracing, etc)
NOTÍCIES