EMPRESA

Des del seu inici, ICR va adoptar com a lema “La ciència del silenci” entenent l’acústica i les vibracions com a camps de la ciència en plena evolució.

ICR al llarg de la seva història ha centrat la seva activitat en el desenvolupament de solucions d’assaig i de càlcul a la frontera tecnològica, sempre amb l’objectiu de resoldre problemes reals amb solucions pràctiques.

 

El segell del seu estil de treball és una transparència absoluta que se certifica publicant els seus mètodes en revistes de nivell internacional.

 

Els seus contractes amb multinacionals a les quals transfereix els seus mètodes d’assaig i càlcul suposen el reconeixement del seu èxit. CAF a Espanya, Alstom a França, Hyundai a Corea o CSR a Xina són testimoniatge d’això.

 

Actualment, la seva aliança amb la multinacional Xina Ts-*Tech li ha permès consolidar la seva implantació al mercat internacional.

 

PROJECTE DESTACAT

Roll2Rail: Alstom Transport i CAF, Construccions i Auxiliar de Ferrocarrils”. Es realitza un estudi de recerca, a nivell Europeu, sobre la separació del soroll radiat pe la infraestructura del soroll radiat pel vehicle, mitjançant el mètode ATPA. Es va obtenir una precisió de 0.3 dBA en l¡’estimació del soroll radiat per la infraestructura. .

 

TECNOLOGIES
Anàlisi modal
(EMA, Anàlisi Modal Experimental i OMA, Anàlisi Modal Operacional)
Vibroacústica computacional
(FEM, BEM, Raytracing, etc)
NOTÍCIES
[Wow-Modal-Windows id=3]