Activitat

Activitat

La majoria dels esforços d’ICR se centren en el desenvolupament de nous mètodes predictius i d’anàlisis. Les tres línies d’actuació en les quals basa la seva activitat són:

SERVEIS D’ENGINYERIA ACÚSTICA

A ICRcada client rep la màxima atenció i es beneficia d’un tracte individualitzat i de llarga experiència professional. L’objectiu és donar solucions acústiques pràctiques als problemes de soroll i vibracions plantejats pel client, així com preveure’ls i ser capaç d’evitar-los en la fase de disseny.
Cada problema que es planteja es tracta de manera única, escollint sempre el tipus d’anàlisi més adequat i utilitzant els millors mètodes en cada cas: ja sigui a través dels estàndards que trobem dins de l’enginyeria acústica o a través dels mètodes d’anàlisis desenvolupats per ICR.

R+D

ICR dedica gran part dels seus esforços a la recerca i desenvolupament de nous mètodes predictius amb la finalitat de disposar sempre de les eines adequades per solucionar qualsevol problema que es plantegi, ja sigui a nivell experimental com teòric. La participació en projectes europeus i nacionals forma part habitual de la nostra feina.  ICR destaca per haver fet importants avenços a l’àrea de l’Análisi de vies de transmissió de soroll i vibracions, a l’aplicació de Mètodes d’inversió de model a problemes d’acústica industrial, en l’estudi de les vibracions en els aerogeneradors mitjançant l’Análisi Modal Operacional (OMA) i en el desenvolupament de mètodes numèrics per càlculs d’aeroacústica computacional. Al mateix temps, realitza programari incloent els mètodes desenvolupats. Alguns d’aquests avanços es veuen reflexats en la publicació d’articles en les més prestigioses revistes científiques del sector (p. ex. Journal of Sound and Vibration, Applied Acoustics, Journal of Computational Acoustics, etc.) i realitzant presentacions en congressos d’àmbit internacional (p.ex. Internoise, ICSV, etc).

FORMACIÓ

ICR imparteix cursos d’acústica i vibracions a diferents nivells, tant a empreses privades, como a col·legis professionales o màsters organitzats per universitats, tot adaptable a les necessitats de cada client.