CONSTRUCCIÓ

El treball d’ICR en el sector de la construcció s’ha centrat en la caracterització de problemes de soroll i vibracions, aportant solucions imaginatives i originals però a la vegada efectives i funcionals.

 

En els últims anys ICR s’ha especialitzat en la realització d’estudis previsionals per calcular el nivell de vibracions rebut per una nova edificació a causa del pas del tren. ICR valora si existeix risc d’incompliment de la normativa mediambiental municipal a través d’eines i mètodes avançats, a més d’assessorar el seu client per a la millora de les condicions de vibració de l’edifici, ja sigui en un edifici construït o de futura construcció.

 

Procediment de treball

 

 ICR destaca, d’una banda, en la realització d’estudis de control acústic complets i acústica interior de sales, sobretot en el disseny de nous centres.

 

D’altra banda, ICR desenvolupa molts estudis relacionats amb la legislació actual per determinar el nivell d’immissió màxim permès en funció del tipus de zona, així com els valors d’aïllament acústic per a cada tipus d’activitat.

 

D’aquesta manera, ICR desenvolupa dos tipus d’estudi principals:

– El primer té com a objectiu quantificar i prevenir el nivell de soroll generat per les activitats de l’exterior. Aquest tipus d’anàlisi es realitza especialment a discoteques, fires, centres lúdics, etc.

– El segon inclou els estudis de vies de transmissió de soroll i vibracions a l’interior d’un edifici. L’objectiu d’aquests projectes és el de quantificar la insonorització acústica dels locals afectats.

Serveis

ICR ofereix una àmplia gamma de serveis d’enginyeria i d’assessoria acústica enfocats al sector de l’arquitectura i la construcció d’entre els quals destaquen:
– Anàlisi de vies de transmissió aplicat a l’avaluació de l’aïllament (GTDT).
– Simulació numèrica del comportament d’estructures per Elements Finits (FEM).
– Simulació numèrica del comportament acústic de recintes per Elements de Contorn (BEM).
– Predicció del comportament dinàmic d’estructures per mètodes semianalítics.
– Càlcul d’aïllament acústic de parets simples i múltiples.
– Disseny de barreres acústiques, pantalles acústiques i tancaments.
– Simulació numèrica del comportament acústic de recintes per Mètodes de Raigs.
– Aplicació de la Fotografia Acústica a la detecció de fonts acústiques incoherents (PSI).

Projectes

+ Estudi de vibracions en el terreny de la central Termosolar Borges de Abantia i Comsa EMTE. Comsa EMTE.
+ Seguiment i supervisió tècnica en el Sincrotró de Llum ALBA per controlar les vibracions sobre una llosa i les vibracions causades per un pont grua respectivament. Master de Ingeniería S.A.
+ Diagnòstic i predicció de vies de transmissió de soroll en edificació. Projecte: Vitraso. FCC Construcción S.A.
+ Estudi de vibracions i de previsió acústica per al projecte de construcció del Laboratori de Llum Sincrotró ALBA de Cerdanyola del Vallès. Master Ingeniería S.A.
+ Caracterització de les vibracions existents en el terreny del futur centre de nanofabricació adjunt al Centre Nacional de Microelectrònica, situat al campus de la UAB-Bellaterra.
+ Anàlisi de les vies de transmissió de l'exterior a l'interior d'un edifici a través de les finestres a Barcelona. Hotels Rosincs de Barcelona.
+ IBM, CPD San Fernando. “Previsió de l'impacte vibratori de les futures obres d'enderrocament i ampliació del centre”. Master de Ingeniería y arquitectura S.A.