Soroll i vibracions

Soroll i vibracions

L’activitat d’ICR se centra en tres grans línies d’actuació: serveis d’enginyeria acústica, R+D i formació.

LA DIFICULTAT NO CONSISTEIX A TROBAR LA SOLUCIÓ

Probablement som els únics a qui no els preocupa solucionar el seu problema. De fet el què ens preocupa és plantejar-lo bé, ja que tots sabem que un problema ben plantejat acostuma a ser un ben problema resolt. Per tal de resoldre un problema de soroll el primer que cal fer és analitzar-lo. Perquè en acústica, no és el mateix estudiar, per exemple, una màquina que fa massa soroll que el fet que una persona rebi massa soroll d’aquella màquina. Les solucions en cada cas poden ser molt diferents. Un segon i imprescindible anàlisi consisteix en determinar quines dades ens cal conèixer per tal de resoldre el problema. Per exemple, si volem disminuir el soroll que fa un plotter degut al seu sistema d’engranatges i de ventilació, abans haurem de saber quina és la contribució de cada un d’aquests al soroll total. Paral·lelament, també és necessari definir els mètodes per tal de trobar les dades anteriors. ICR desenvolupa de manera usual mètodes de mesura per a un problema en particular. A partir d’aquí, i sabent que ja tenim el 80% de la feina feta, començarem la fase de mesures i ens preocuparem de resoldre el seu problema.

SOROLL I VIBRACIONS, DOS ASPECTES D’UN SOL PROBLEMA

Tot i que pensi el contrari, és molt probable que no tingui ni tan sols un problema de soroll, sinó un problema de soroll i vibracions: les vibracions generen soroll i el soroll genera vibracions: les vibracions generen soroll i el soroll genera vibracions.. En un edifici la transmissió de soroll entre dues plantes es deu a la transmissió de vibracions al llarg de l’estructura i dels tancaments. Un altre cas molt comú és el soroll rebut per una màquina. Aquest soroll que genera es deu, en part, al soroll emès pel seu motor, però també al soroll emès per la seva carcassa excitada per les vibracions d’aquest. Una màquina amb un motor fa soroll perquè el motor emet soroll però també perquè fa vibrar l’estructura de la màquina i aquesta vibració emet soroll. Podríem donar molts més exemples, però només pretenem fixar una idea. Si es vol resoldre un problema de soroll no n’hi ha prou amb trobar un expert de soroll, sinó que cal assegurar-se que tingui coneixements avançats (teòrics i experimentals) de vibracions.

QUANT SOROLL FA CADA FONT?

També li direm que vostè no té solament un problema de soroll excessiu, sinó que realment el seu problema és saber quant soroll prové de cada una de les parts de l’emissor de soroll. En una indústria normalment tindrà varies màquines que provoquen soroll. Si no sap quant soroll fa cadascuna d’elles, no podrà saber el soroll total que tindrà quan en modifiquem alguna. En una màquina, hi ha generalment diversos components que generen soroll. Si no sabem quant soroll fa cada component, com sabrà el soroll que quedarà després de modificar-los? Només sabent el soroll de cada part del seu problema podrem preveure quant es reduirà el soroll si fa les modificacions que li proposem i, per tant, només així podrà evaluar el cost i el benefici que podrà obtenir de cada solució. Potser hauríem d’haver-li-ho dit abans, però el nostre èxit té també molt a veure amb saber que vostè no necessita solucions. El que necessita són solucions tècnicament viables i amb un cost mínim. Sabem per experiència que qui millor coneix una màquina és qui la fabrica. Estem disposats a conèixer no només la funcionalitat de la màquina i les seves limitacions, sinó també els processos productius que freqüentment determinen la viabilitat i el cost d’una solució. Mai proposem solucions inviables i mai ens tanquem en una sola solució. Per a nosaltres, tant la funcionalitat com l’estètica tenen la importància que indiqui el nostre client.

PROBABLEMENT SOM UNS INGENUS…

Estem segurs que el seu problema és pràcticament irresoluble i que potser som uns ingenus, però pensi que altres han posat a les nostres mans una màquina de peforar túnels, les canonades d’una central elèctrica reversible, un tren o un edifici que vibra.

Aquests projectes no es poden deixar a les mans de qualsevol…