AUTOMOCIÓ

 

L’experiència d’ICR en acústica de l’automòbil comprèn des de la realització d’estudis experimentals de vies de transmissió de soroll i de vibracions fins a l’elaboració de models teòrics de previsió del soroll de trànsit. Alhora, ICR desenvolupa nous procediments d’assaig optimitzant els mètodes actuals de caracterització d’un vehicle tant en temps com en diners.

 

Procediment de treball

La realització de projectes d’alta tecnologia en aquest sector ens han permès desenvolupar una metodologia pròpia per al mesurament del soroll i les vibracions i la proposta de solucions eficients als problemes de soroll i vibracions plantejats pels clients.

Serveis

Alguns dels serveis oferts són:
Anàlisi de les vies de transmissió (TPA i ATPA) del soroll i de les vibracions.
Contribució vibroacústica de cada element de l’habitacle del cotxe al nivell rebut pel conductor.
Inversió teòric-experimental de models per a la reconstrucció del soroll interior en les bandes de mitjana-alta freqüència.
– Software fet a mida per a l’anàlisi vibroacústic d’un problema.
Control de qualitat.
– Disseny realitzat a mida de silenciadors i solucions acústiques.
Simulacions numèriques (FEM, BEM, CFD).

Projectes

+ Reducció del soroll interior d'un autobús híbrid. Castrosua.
+ Estudi per reduir l'emissió de soroll a la circulació d'un remolc amb contenidors de càrrega a Sant Boi de Llobregat, Barcelona. Llinás e Hijos S.L.
+ Anàlisi de vies de transmissió: contribucions via aèria i estructural de les fonts vibro-acústiques al soroll percebut pel conductor i en un punt exterior. AUSA, Automóviles Utilitarios, S.A.
+ Caracterització del motor mitjançant el mètode de les mobilitats i el descriptor de fonts. Potència vibratòria injectada a la carrosseria. AUSA, Automóviles Utilitarios S.A.
+ Estudi vibro-acústic complet en un dels canvis de marxa de l'automòbil (caracterització, modelització numèrica i disseny de solucions). Ficosa.
+ Inversió de models per determinar la potència acústica dels panells de la cabina d'un cotxe en el rang de mitja i alta freqüència. Ferrari.