Control de vibracions dels productes
La vibració és part de la funcionalitat de qualsevol producte. Per exemple:

– Els esquís llisquen millor si vibren menys.
– Les raquetes de tennis responen millor si vibren de forma adient.
– Les bicicletes milloren la seva estabilitat en terrenys difícils estudiant la seva forma de vibrar.

Tot i que no són perceptibles per l’ull humà, les vibracions generades de manera controlada poden millorar les funcionalitats i el rendiment del seu producte.

 

Possibles afectacions

Les vibracions no controlades poden:
1. Fer ineficient el seu producte.
2. Generar un soroll desagradable pel comprador.
3. Trencar qualsevol part del producte, des d’eixos fins a suports.
4. Disminuir la qualitat del seu producte.
5. No complir els estàndards i afectar a la salut del treballador.

 

Si confia el comportament vibratori del seu producte a ICR, després de definir els objectius, ICR  aplicarà els mètodes necessaris per veure la seva vibració en funcionament real:

 

1. Se sotmetrà el producte a les diferents exigències de la seva utilització.
2. Avaluarem les seves deformacions vibratòries en cas de caiguda.
3. Estudiarem la seva resposta als impactes i la radiació de soroll que provoquen les seves vibracions, etc.
4. Dissenyarem les solucions òptimes al problema detectat.

 

Amb eines:

Lògiques (software): Eines de control de les vibracions programades, definides i desenvolupades per la mateixa companyia, les quals donen un coneixement profund que es tradueix en un gran avantatge competitiu.
Físiques (hardware): ICR disposa de fins a 112 canals de mesura en temps real amb acceleròmetres (sensors de vibracions) i micròfons.

 

Beneficis
1. Millora la qualitat del seu producte, així com el seu rendiment.
2. Permet disminuir el soroll del seu producte.
3. Permet controlar el bon estat de l’estructura del seu producte al llarg de la seva vida útil (p. ex. rodes trens, ponts…).
4. Augmenta l’eficiència del seu producte.
5. Impedeix el trencament per fatiga mecànica o per tensions excessives del seu producte.

 

Casos d’èxit

+ Motor elèctric d'eixugavidre
+ Turbo Motor Dièsel
+ Góndola (Nacelle) d’aerogenerador