PROJECTES
Descarrega el detall dels projectes mes destacats d’ICR dels darrers anys per als sectors:
Ferrocarril, Automoció, I+D, Energía, Construcció i Indústria. Descarregar

AUTOMOCIÓ

+ Reducció del soroll interior d'un autobús híbrid. Castrosua.
+ Estudi per reduir l'emissió de soroll en la circulació d'un remolc amb contenidors de càrrega a Sant Boi de Llobregat, Barcelona. Llinás e Hijos S.L.
+ Anàlisi de vies de transmissió: contribucions via aèria i estructural de les fonts vibro-acústiques al soroll percebut pel conductor i en un punt exterior. AUSA, Automóviles Utilitarios, S.A.
+ Caracterització del motor mitjançant el métode de les movilitats i el descriptor de fonts. Potència vibratoria injectada a la carrosseria. AUSA, Automóviles Utilitarios S.A.
+ Estudi vibro-acústic complet en un dels canvis de marxa de l’automòbil (caracterització, modelització numèrica i disseny de solucions). Ficosa.
+ Inversió de models per determinar la potència acústica dels panells de la cabina d'un cotxe en el rang de mitja i alta frecuència. Ferrari.

CONSTRUCCIÓ

+ Estudi de vibracions en el terreny de la central Termosolar Borges de Abantia i Comsa EMTE. Comsa EMTE.
+ Seguiment i supervisió tècnica en el Sincrotró de Llum ALBA per controlar les vibracions sobre una llosa i les vibracions causades per un pont grua respectivament. Master de Ingeniería S.A.
+ Diagnòstic i predicció de vies de transmissió de soroll en edificació. Projecte: Vitraso. FCC Construcción S.A.
+ Estudi de vibracions i de previsió acústica per al projecte de construcció del Laboratori de Llum Sincrotró ALBA de Cerdanyola del Vallès. Master Ingeniería S.A.
+ Caracterització de les vibracions existents en el terreny del futur centre de nanofabricació adjunt al Centre Nacional de Microelectrònica, situat al campus de la UAB-Bellaterra.
+ Anàlisi de les vies de transmissió de l'exterior a l'interior d'un edifici a través de les finestres a Barcelona. Hotels Rosincs de Barcelona.
+ IBM, CPD San Fernando. “Previsió de l'impacte vibratori de les futures obres d'enderrocament i ampliació del centre”. Master de Ingeniería y arquitectura S.A.

EÒLIC

+ Curs complet especialitzat en un Estudi d'Impacte Ambiental Acústic en un parc eòlic. Vestas.
+ Estudi d'impacte mediambiental previ al funcionament d'un futur parc eòlic. Gamesa Corporación Tecnológica S.A.
+ Realització d'un Anàlisi Modal Experimental (EMA) del bastidor posterior de l'aerogenerador prototip. Alstom Wind.
+ Avaluació de l'impacte acústic d'un parc eòlic. Gamesa Corporación Tecnológica S.A.
+ Sonometria i Anàlisi de Vies de Transmissió del sotoll de refrigeració d´un aerogenerador. Alstom Wind.

FERROCARIL

+ Estudi acústic i mesures de protocol de les unitats de tren 4.000 (C4K) per NIR (North Ireland Railways). CAF, Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles.
+ Projecte d'investigació “EVS (Equipments Vibration Specification)” per dissenyar i desenvolupar una eina que especifiqui els nivells màxims de soroll i vibracions dels equips que s´instal·len als trens. Alstom Transport.
+ Estudi de les vies de transmissió del soroll i vibracions pel prototip de tren de molt alta velocitat (AGV). Alstom Transport.
+ Realització d'un programari a mida. Ineco Tifsa.
+ Anàlisi Modal Experimental al sistema motopropulsor de les unitats dièsel ADR. CAF, Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles.
+ Estudi de la influència de la separació de flux i de les fluctuaciones de pressió de la capa límit turbulenta en la potencia acústica del parabrisas de la nueva generación de trenes de alta velocidad AGV (Automotrice à Grande Vitesse), Francia. Alstom Transport.
+ Disseny d'un silenciador per a la sortida d'aire viciat al Metro de Roma, i realització d'una comparativa d'aïllament acústic entre tres tipus de portes del metro, proporcionades pel client. CAF, Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles.
+ Estudi acústic complet al Tren dièsel d'Irlanda del Nord. Model i estudi de l'acoplament motor per FEM. CAF, Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles.
+ Estudi acústic complet del tren Xin Min Line a la República Xina. Alstom Transport.

INDÚSTRIA

+ Assessoria i enginyeria acústica al marc del projecte de disseny de nous centres audiovisuals de control de seguretat. LOOP Business Innovation.
+ Estudi i assessorament acústic en la fase de disseny d'un bufador de Roca. Roca.
+ Estudi per reduir el soroll d'una petita bomba industrial. Laboratoris Grífols S.A.
+ Mesura del coeficient d'absorció (alfa energètic) amb tub de Kundt de diferents materials. Texsa.
+ Caracterització vibroacústica d'una polipasto. Industrias Electromecánicas GH.
+ Estudi de l'emisió de soroll de les portes automàtiques d'un ascensor. Selcom Aragón.

MEDIAMBIENT

+ Anàlisi Modal Experimental (OMA) de les vibracions del pont ferroviari de l'AVE a Contreras. Ineco Tifsa.
+ Personalització de programari ICR-Puentes pel tractament de senyals de vibració de ponts segons les necessitats del client. Ofiteco S.A.
+ Estudi de previsió dels nivells sonors produïts per la línia d'alta velocitat Vitòria – Bilbao – San Sebastià, al seu pas pel Viaducte de Mañaria, terme de Durango, Vizcaya. Ineco Tifsa.
+ Control i seguiment de les vibracions produïdes per les obres de l'AVE en el tram de Sagrera al Nus de la Trinitat de Barcelona. Acciona Infraestructuras.
+ Impacte Medi ambiental de la fundició Funosa situada a Odena. Determinació de solucions acústicas. Funosa.
+ Impacte Medi ambiental degut al tràfic rodat en un tram (Polígon Canyelles) a la Ronda de Dalt de Barcelona. Optimització de noves solucions. Europroject.
+ Aplicació d´un mètode d´inversió de models en la factoria AGA-Toulouse (Portet sur Garonne), França, per a determinar les contribucions de les fonts de soroll en diferents punts de control i veïns afectats. Estudi realitzat amb la factoria funcionant a ple rendiment. Buereau-Veritas.