Projecte 7: Mètode d’Inversió de Models en una fàbrica de gas (1998)

L’any 1998, l’empresa francesa PZ (Phillippe Zuliani) va contactar amb ICR per a la realització d’un estudi acústic de la planta de producció de gas AGA PRAXAIR de Toulouse (Portet sur Garonne), un dels majors distribuïdors mundials de gasos industrials, per a proposar solucions acústiques que permetessin complir amb la legislació vigent en matèria de soroll i vibracions.

 

Prèviament, l’empresa francesa SCP Acoustique va ser la responsable d’un estudi ambiental que va avaluar els nivells de soroll inicials produïts per la indústria, obtenint com a resultat uns nivells de soroll superiors als permesos.

 

ICR va iniciar els treballs per a reduir el soroll generat per les instal·lacions de la indústria, de manera que fos possible tractar de forma selectiva els elements més sorollosos de les seves instal·lacions, fins a reduir el nivell global de soroll a nivells desitjats en els veïns. Per a aconseguir-ho, es va aplicar la metodologia d’Inversió de Models (com ja en el seu moment es va fer amb Ferrari ( https://bit.ly/2r4nfql )) per a obtenir la potència acústica a partir de mesuraments de pressió sonora de cada font de soroll implicada en el problema. L’adaptació del mètode a aquesta mena de problemes permet determinar les potències acústiques de cada font de soroll present en una indústria, així com conèixer la seva contribució en qualsevol punt del camp sonor resultant, fins i tot mantenint totes les fonts funcionant simultàniament a ple rendiment, en un temps de mesurament rècord. A partir del coneixement de la potència acústica de cada font es va poder calcular la seva contribució al nivell de soroll global rebut. D’aquesta manera, es va poder crear un llistat ordenat de fonts sonores, de major a menor importància. Gràcies a aquest rànquing va ser possible prioritzar i determinar quines fonts eren les que s’havien de silenciar i quin tractament realitzar en cadascuna d’elles, de manera òptima.

 

Els coneixements adquirits en aquest projecte, van servir per a la publicació d’un article en la revista científica Applied Acoustics: O. Guasch, F.X. Magrans & P.V. Rodriguez. An inversion modelling method to obtain the acoustic power of the noise sources in a large factory. Applied Acoustics 63, pp.401-417 (2002).

Tags: #25yearsICR