Projecte 3: Localització d’un soroll d’origen desconegut en un edifici (1995)

#ICR 25 anys en 25 Projectes

L’any 1995, l’empresa Bureau-Veritas, va contactar amb ICR per localitzar uns sorolls d’origen desconegut en un edifici d’apartaments a Bordeus (França).

Aquests sorolls únicament es produïen durant la nit, generant un soroll a tot l’edifici, essent molt molests per als inquilins.

La tecnologia aplicada per detectar les vibracions desconegudes va ser un mètode propi de fotografia acústica, desenvolupat per ICR, adaptat per a localitzar l’origen del soroll mitjançant acceleròmetres. Aquest mètode va permetre localitzar gràficament l’origen de les vibracions i per tant la causa dels sorolls.

Per tal de detectar la font de vibració desconeguda es van col·locar una sèrie d’acceleròmetres al llarg de l’edifici. A partir del post-procés de resposta impulsional entre parelles d’acceleròmetres es va aconseguir una imatge visual general, que va permetre a ICR detectar d’on provenien aquestes vibracions.

Gràcies al continu desenvolupament del R+D en tota la nostra tecnologia, ICR va poder solucionar aquest problema on altres empreses no van trobar la solució.

Tags: #25yearsICR