Projecte 2: Control de les vibracions de la central hidroelèctrica reversible de Sallente. (90’s)

#ICR 25 anys en 25 Projectes
 

Els llacs de Cabdella són un conjunt de 27 llacs units mitjançant túnels subterranis ubicats a la capçalera de la Vall Fosca, al Pirineu lleidatà. La seva funció és subministrar aigua a l’Estany Gento, des d’on s’abasteix a dues centrals hidroelèctriques, la Central Hidroelèctrica de Cabdella y la Central Hidroelèctrica reversible de Sallente, a l’embassament de Sallente.
La central hidroelèctrica reversible aprofita el baix cost de l’electricitat en horari nocturn per a bombejar l’aigua de l’embassament inferior de Sallente al l’Estany Gento, y el alt cost de l’electricitat en horari diürn per a generar energia turbinant l’aigua des de l’embassament superior a l’inferior.

 

Després de la construcció de la central de Sallente es va detectar una excessiva vibració de les dues turbines principals que alimenten les quatre turbines de la central. Per aquest motiu, la central no podia funcionar amb una càrrega de grup major del 50%, per a un possible risc de trencament de la canonada a causa de la fatiga provocada per les vibracions.
 
ICR va treballar per a diagnosticar el problema i va proposar solucions per a la seva resolució. Es varen realitzar mesuraments de vibracions, models d’elements finits i visualització ODS (Operationa Deflection Shape) per estudiar els modes vibratoris de la conducció tant en repòs com en règim forçat sota els efectes de l’aigua. També es van realitzar estudis de fatiga mecànica (amb la col·laboració de ST Mecánica Aplicada).
 
Com a resultat de l’estudi realitzat es va detectar que el segon harmònic de les pulsacions de pressió, provocades pel pas dels filferros del rodet per davant del distribuïdor de la turbina bomba, que provocaven la vibració del tram lliure de la canonada forçada que entrava en ressonància en un dels seus modes propis, provocant moviments excessius.
 
Aquest problema va ésser solucionat modificant els models propis de vibració amb la col·locació d’uns cèrcols en les canonades forçades, aconseguint amb això que la central pogués treballar a ple rendiment. Des de llavors, es controla periòdicament la posició, la tensió y el nivell de vibracions.

 

Tags: #25yearsICR