logo transit

ICR participa en l’ambiciós projecte Europeu H2020 Shift2Rail TRANSIT

ICR participa en el projecte europeu TRANSIT(TRAin pass-by Noise Source characterization and separation Tools for cost-effective vehicle certification) aportant els seus coneixements en el mètode GTDT-ATPA.

 

El transport ferroviari produeix menys CO2 i consumeix menys energia que altres mitjans de transport terrestre, així com també del transport aeri; apart, també precisa menys espai que el transport per carretera. No obstant, els nivells de soroll i vibracions (S&V) al voltant de la infraestructura ferroviària són un gran desafiament ambiental per al sector.

 

Per tal d’aconseguir una major acceptació del transport ferroviari és necessari poder tenir una nova generació de vehicles amb un perfil baix de soroll, el que repercutirà en un menor impacte ambiental i per consegüent, una major comoditat per al usuari.

 

L’objectiu del projecte europeu TRANSIT és aconseguir una millora en les proves virtuals i la certificació virtual mitjançant el desenvolupament de la caracterització de les fonts validades, en models de simulació de soroll exterior i en tècniques de separació de fonts de soroll basades en mesures, que puguin ser incorporades als estàndards actuals de test, com per exemple les especificacions TSI.

 

La participació de ICR en aquest ambiciós projecte consisteix en aportar tot el coneixement tecnològic respecte els mètodes d’anàlisis de les vies de transmissió. El mètode específic d’anàlisis de GTDT-ATPA permet obtenir la contribució de cada subsistema com un element desacoblat de la resta del conjunt.

 

L’aplicació del mètode permet identificar quina la part del soroll total prové del rail i quina part d’aquest soroll prové de les rodes, per tal de poder prioritzar les intervencions sobre components particulars per així reduir els nivells d’impacte acústic ambiental. El mètode també pot aplicar-se amb la finalitat d’avaluar la contribució individual de cada subsistema a la vibració propagada al terreny.

 

El projecte també pretén estudiar i proposar solucions acústiques avançades, entre les quals aquelles basades en metamaterials, amb l’objectiu de millorar tant els nivells de confort acústic interior com l’impacte acústic ferroviari en l’entorn de la infraestructura.

 

Entre els resultats esperats d’aquest projecte figuren la reducció dels costos i de l’esforç necessari per a les proves de certificació, una major comparabilitat i reproducció dels resultats de les proves, una més profunda comprensió de la contribució de les diferents fonts al soroll de pas total, una millora dels índexs de qualitat acústica dels trens, així com l’impuls a la competitivitat de l’industria ferroviària de la Unió Europea (UE) i la seva acceptació social.

 

Per a més informació sobre el projecte, podeu consultar la pàgina web oficial: http://transit-prj.eu

 

 

Tags: ATPA