ICR lidera el Proyecto Europeo Clean2Sky PIANO

ICR lidera el Projecte Europeu Clean2Sky PIANO

La iniciativa Clen Sky 2 del programa H2020 de la Comissió Europea té com a un dels seus pilars fonamentals el recolzament al desenvolupament del prototip “New Generation Civil Tilt Rotor (NGCTR)” per a donar resposta a les necessitats del sector de l’aviació comercial en el segment d’operació entre les rutes explotades per helicòpters de transport i aeronaus comercials regionals. Un dels principals problemes identificats en aquests tipus d’aernaus és la falta de confort acústic a l’interior de la cabina de passatgers.

 

En el marc d’aquest programa europeu, ICR lidera el projecte PIANO (Path Identification for Active Noise Control), en el que exerceix com a Coordinador del Projecte, i que pretén ajustar les tecnologies de Advanced Transfer Path Analysis (ATPA) i de control actiu del soroll (ANC), amb el suport d’importants col·laboradors del sector ANC, com l’empresa francesa Technofirst i el laboratori DSL de La universitat Nacional d’Atenes (NTUA). ICR aporta la seva experiència en la gestió de projectes en vibroacústica industrial i la seva tecnologia pròpia d’anàlisis de les vies de transmissió (ATPA).

 

La metodologia ATPA permetrà conèixer i quantificar les vies de transmissió del soroll en l’aeronau, identificant aquelles més crítiques per al soroll interior. Aquesta informació serà clau, d’una banda, per a l’ajust de models numèrics de tipus SIGUI i, d’altra banda, per a la posterior mitigació del soroll mitjançant tècniques de ANC.

 

És habitual que per a predir els nivells de soroll interior de l’aeronau es realitzin models de simulació basats en SEA (Statistical Energy Analysis). Una bona elecció dels valors assignats als factors d’acoblament en aquests models és imprescindible per a obtenir una bona representació de la realitat. Gràcies al mètode ATPA, es podran obtenir els paràmetres d’acoblament entre els diversos subsistemes del vehicle, permetent obtenir les connectivitats vibro-acústiques entre ells, i els factors d’acoblament SIGUI.

 

El segon gran objectiu d’aquest projecte és la mitigació del soroll, tant tonal, com de banda ampla, mitjançant tècniques de control actiu del soroll. Les tècniques de control de soroll mitjançant sistemes ANC permeten obtenir beneficis que les solucions d’aïllament i absorció clàssiques no permeten, com són l’atenuació de soroll de baixa freqüència usant aproximacions ANC globals i la mitigació del soroll tonal mitjançant conceptes ANC locals, com poden ser les bombolles personals de confort acústic.

 

Els resultats finals permetran disposar d’una definició completa de l’arquitectura dels sistemes ANC embarcats en l’aeronau, així com dels components que s’han d’instal·lar per a mitigar el soroll en operació en cabina considerant els restrictius requeriments de pes de l’aeronau a un cost raonable.

Tags: Path Identification for Active Noise Control