ICR JA ESTÀ ACREDITADA PER EL DEPARTAMENT DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA

ICR va finalitzar favorablement el procès d’auditories a principis de 2017 i ha estat habilitada per la Direcció General de Qualitat Ambiental de la Generalitat de Catalunya como Entitat de Prevenció de la Contaminació Acústica (EP-PCA) amb el codi 055-EC-PCA.

Els àmbits d’actuació pels quals ICR ha estat acreditada son:
-Entitat de control de nivells de vibracions en activitats e infraestructures.
-Entitat de control de nivells sonoros en activitats e infraestructures.

 

http://www.gencat.cat/mediamb/oaec/docs/epca/annexa/055ecpca.pdf

Tags: control de vibracions, Genralitat, nivells de vibració, normativa vigent soroll i vibracions, vibració metro