ICR HA REALITZAT LA SIMULACIÓ PREDICTIVA DEL NIVELL DE VIBRACIONS EN UN EDIFICI DE FUTURA CONSTRUCCIÓ, INDUÏDES PEL PAS PROPER DEL FERROCARRIL.

Sota la petició de Via Célere, una companyia immobiliària internacional especialitzada en promocions i inversions d’habitatge i oficines a Espanya, Brasil i Europa de l’Est. Basada en espais que integren els últims avenços en l’aplicació de noves metodologies de construcció, materials, tecnologies i responsabilitat mediambiental.

ICR ha realitzat la simulació predictiva del nivell de vibracions en un edifici de futura construcció, induïdes pel pas proper del ferrocarril per aconseguir un espai on viure amb la màxima qualitat de vida.

Gràcies a l’estudi de les vibracions i de la seva propagació pel terreny fins a les zones sensibles i l’estudi de soroll, el projecte contempla la modelització de l’estructura de l’edifici, la definició de les forces dinàmiques sobre l’estructura degudes al pas del ferrocarril i la execució de les simulacions amb l’objectiu de predir els nivells de vibració a l’interior dels habitatges.

Tags: construcció, ferrocarril, mediambient, nivells de vibració, normativa vigent soroll i vibracions, soroll

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *