Projecte 6: “Cabin noise reconstruction at the mid-high frequency range” (1998)

L’empresa italiana Ferrari, dedicada a la fabricació d’automòbils de competició i esportius d’altes prestacions, va finançar un projecte d’investigació privat que es va anomenar “Cabin noise reconstruction at the mid-high frequency range”, per aplicar-lo al seu nou model de cotxe, el Ferrari 456.

 

L’objectiu del projecte va ésser la caracterització acústica del vehicle calculant la potencia acústica de tots els panells interiors d’un cotxe, en el rang de la mitja i alta freqüència, aplicant la tecnologia d’Inversió de Models.

 

La metodologia d’Inversió de Models té com a finalitat la identificació i caracterització acústica de cada una de les superfícies interiors (fonts sonores), així com la determinació de la seva contribució a cada punt del camp sonor de l’habitacle. El mètode d’Inversió de Models és una tècnica no intrusiva que permet una interferència mínima en l’objecte d’estudi, en aquest cas d’un cotxe, en un lapse de temps molt raonable.

 

La proposta d’ICR va permetre a l’empresa Ferrari reduir el procés d’obtenció de les potències acústiques de les superfícies interiors de l’habitacle, de 30 dies a 2-3 dies.

 

ICR fa 25 anys que desenvolupa eines computacionals pròpies per a l’estudi del problema invers, i que inclouen tècniques d’optimització, resampling i anàlisi d’estabilitat per tal d’assegurar la validesa de les solucions obtingudes.

 

A partir d’aquest estudi d’investigació aplicat al sector automobilístic, es va publicar un article al Congrés Europeu Euronoise ’98, titulat: “An innovative approach for the noise reconstruction and analysis at the medium-high frequencies.” O. Guasch, F.X. Magrans, P.V. Rodriguez & G. Manacorda, Proceedings of Euro-Noise, Munich, Germany, October, Vol. I, pp.503-509 (1998).

 

Tags: #25yearsICR