Image usada para presentar el proyecto piano en el Congreso Tecnicoacústica

PRIMERS RESULTATS DEL PROJECTE EUROPEU PIANO: APLICACIÓ DEL MÈTODE ATPA A UNA AERONAU


L’equip d’ICR ha presentat els primers resultats del projecte europeu PIANO en el Congrés Espanyol d’Acústica, TECNIACÚSTICA 2022. Aquest congrés s’ha celebrat del 2 al 4 de novembre, a la localitat alacantina d’Elx.

 

 

 

Explicació del projecte Piano

 

PIANO està relacionat amb el “topic” JTI-CS2-2019-CFP10-AIR-02-82 (Enfocaments innovadors per al control del soroll interior per a la pròxima generació de rotors basculants civils), en el marc del programa de recerca i innovació Horizon 2020 – Clean Sky 2. En aquest projecte, es realitza un estudi vibro-acústic d’un rotor basculant desenvolupat per l’empresa Leonardo Helicopters Division, (LHD), topic manager.

 

Els encarregats de dur a terme el projecte són:

 

 • ICR – Ingeniería para el Control del Ruido
  (Líder del projecte)
 •  

 • TECHNOFIRST – Next Generation
  (Partner associat)
 •  

 • NATIONAL TECHNICAL UNIVERSITY OF ATHENS
  (Partner associat)

 

 

 

OBJECTIU DEL PROJECTE PIANO

 

El projecte PIANO té com a principal objectiu millorar el confort acústic a l’interior d’una aeronau. En altres paraules, té com a finalitat permetre futures aeronaus on els nivells de soroll siguin considerablement baixos amb un confort acústic interior millorat. Això s’aconsegueix gràcies al previ coneixement sobre les vies de transmissió del soroll, és a dir, saber identificar d’on prové el soroll.

 

El següent esquema ens mostra l’assaig ATPA (Advanced Transfer Path Analysis). Tal com es pot veure l’assaig experimental té una part estàtica (amb l’aeronau totalment parada) i una part dinàmica (en funcionament real). Es realitzen les mesures de soroll i vibracions necessàries, posteriorment es fa el post-procés i l’anàlisi de les dades mesurades per tal d’obtenir les vies de transmissió del soroll i així  continuar avançant en el projecte.

 

ATPA: Assaig

 

 

Esquema sobre l'assaig ATPA (Advanced Transfer Path Analysis).

 

 

 

CONCLUSIONS

 

El futur de PIANO es basa en el desenvolupament de les eines vibro-acústiques necessàries per tal de facilitar la creació d’un prototip d’aeronau amb rotor basculant que redueixi els nivells de soroll interior amb la col·laboració de tots els seus partners.

 

 

 


 

ICR PARTICIPA A TECNIACÚSTICA 2022

 

Equip d'ICR

L’encarregat de presentar el projecte va ser el nostre Director Tècnic, Pere Vicenç Rodríguez, amb la presència de l’Enginyer Especialitzat en vibro-acústica d’ICR, Albert Isnardo.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

La Nostra Newsletter

Has trobat interessant aquesta noticia? Suscriu-te a las nostra Newsletter per conèixer els nostres projectes!

 

 

 

 

 

 

 

Tags: R+D+i