Els assaigs ATPA de PIANO han començat a Leonardo Helicopters Division

El passat mes de juliol, l’equip de R + D de vibroacústica de l’ICR va realitzar la primera campanya experimental de PIANO. Va tenir lloc a les instal·lacions de Leonardo Helicopter Division (LHD), a Cascina Costa, Itàlia.

Es va realitzar una prova d’Advanced Transfer Path Analysis (ATPA) en un prototip d’avió tiltrotor desenvolupat per LHD.

Es va dur a terme una anàlisi ATPA estàtic a la cabina de passatgers i en l’estructura de l’tiltrotor per comprendre millor les vies de transmissió de soroll i les vibracions en les parts crítiques de l’aeronau.

Aquesta anàlisi també va proporcionar dades experimentals que permetran comparar i validar els models numèrics actualment desenvolupats.

Els resultats de la campanya de mesurament van ser fructífers i s’està organitzant una nova campanya juntament amb LHD que tindrà lloc en els propers mesos. Els passos futurs es centraran en un major desenvolupament de les eines ATPA i en l’obtenció de factors SEA a partir dels resultats experimentals de l’ATPA.

Tags: ATPA, Path Identification for Active Noise Control