Projecte 5: Projecte Europeo EUROPRO (1994-1998)

En el mateix període en que ICR va participar en el projecte europeu de reducció de soroll de màquines tuneladores (LINK), va formar part d’un altre projecte d’investigació a nivell europeu, sobre noves tecnologies de computació, anomenat ESPRIT HPCN Project Num 21040 – EUROPRO.

 

L’objectiu d’aquest projecte era desenvolupar una nova generació de plataformes embegudes HPCN (High Perfomance Computing and Networking), així com el seu corresponent entorn de desenvolupament de software. Aquestes plataformes permetien reduir els costos i millorar la relació cost/rendiment per a les empreses.

 

L’entorn de desenvolupament d’un software multiprocessador permetria treballar amb diversos models computacionals, en paral·lel, i incloïa un conjunt molt complet d’eines de modelització i simulació-o.

 

El consorci d’aquest projecte estava format per diferents empreses del sector tecnològic, coordinades per Thomson Marconi Sonar S.A.S.

 

Intecs Sistemi i Simulog van ser els encarregats d’aportar el seu software, proporcionant eines de modelatge, simulació i monitorització. El hardware utilitzat integrava processadors de SHARC i PowerPC, la tecnologia de Direct Switching era a càrrec de Thomson CSF-SDC i la tecnologia d’enllaç de l’empresa Bull S.A. L’empresa Cetia va ser l’encarregada d’explotar el producte resultant a l’exterior. De forma particular, les empreses Prakla-Seismos, Dicesva, LGAI i ICR van utilitzar el sistema en la següent generació de sistemes de fotografia acústica.

 

ICR va dissenyar un sistema complet de localització de fonts acústiques en temps real, en un entorn de camp reverberant, utilitzant el processat de dades en paral·lel (multiprocessador), i es van utilitzar les instal·lacions de LGAI (actualment APPLUS) per validar-lo. Dicesva va utilitar el mètode dissenyat per ICR per realitzar la seva aplicació física (hadware).

 

El mètode creat per a obtenir aquest objectiu es va anomenar “MELF: Mètode Estadístic de Localització de Fonts” que consistia en utilitzar un array de micròfons, com a captador de so, que, a través del retard entre parelles de micròfons, obtingut a partir de la seva resposta impulsional, permetia localitzar les fonts de soroll en 3 dimensions, de la zona estudiada.

 

Tags: #25yearsICR