Projecte 14: Desenvolupament de software per al control de vibracions de infraestructures civils (2010 -2012)

Però, que passa quan s’han d’analitzar les vibracions d’una infraestructura civil, com per exemple un pont?

 

No es construeixen ponts a diari, pel que les grans enginyeries i constructores solen necessitar el suport d’especialistes en l’àmbit vibro-acústic, com ICR, per a realitzar l’estudi i l’anàlisi un cop estigui construït el pont.

 

En aquest cas, l’empresa TIFSA (Tecnología e Investigación Ferroviaria, S.A) va contactar amb ICR l’any 2010, per sol·licitar el desenvolupament d’un software específic per a l’anàlisi modal operacional (OMA) semi-automatitzat en infraestructures civils. Concretament, aquest projecte es va dur a terme entre els anys 2010 i 2012, per a l’estudi del Viaducte de Contreras, que està situat entre les províncies de València i Conca, i pel qual transcorre la línia d’alta velocitat entre Madrid i la Regió de Murcia.

 

Aquest programa es va implementar per complir dos requisits principals: el primer va ser que el software pogués ésser utilitzat durant les mesures de camp, i el segon requisit era reduir el número de sensors necessaris utilitzant l’estratègia de mesurar per sectors, conservant certs punts de mesura de referència comuns. El programa obté posteriorment els resultats globals processant aquests resultats parcials.

 

Degut a que el software s’havia d’utilitzar durant les mesures in situ, era important poder obtenir resultats coherents de forma ràpida desprès de l’adquisició d’una mesura, per així poder determinar si aquesta contenia la informació necessària.

 

Aquestes mesures requereixen un gran nombre de variables a tenir en compte durant el càlcul de l’anàlisi modal operacional (OMA), per tant el software es va dissenyar expressament per a poder gestionar l’organització de les mesures, així com per a suportar una gran quantitat de dades.

 

L’algoritme per a l’estudi de l’OMA que es va utilitzar per a desenvolupar aquest programa es va basar en el mètode Auto-FDD, un  mètode no paramètric en el domini de la freqüència.

 

El programa permet generar informes de forma automàtica i disposa d’una versió simplificada per a obtenir resultats ràpids en camp.

 

Aquest programa va ser adquirit posteriorment per l’empresa Ofiteco, una enginyeria internacional amb més de 45 anys d’experiència, dedicada a la consultoria en obres d’enginyeria hidràulica-mediambiental i de transport.

 

Tags: #25yearsICR