Projecte 11: Estudi de les vibracions del Sincrotró ALBA – Master de Ingeniería, S.A. (2005 –2010).

Saps el què és un Sincrotró?

 

Un Sincrotró és una infraestructura científica que utilitza camps electromagnètics per a accelerar electrons a altes velocitats molt pròximes a la de la llum i així produir llum de sincrotró. Aquesta llum permet visualitzar l’estructura interna dels materials i estudiar les seves propietats.

 

ICR va participar amb diversos estudis en el disseny del Sincrotró ALBA, un accelerador de partícules circular, situat en Cerdanyola del Vallés (Barcelona), el més important de la zona del Mediterrani.

 

El primer treball es va realitzar l’any 2005, abans de la construcció del Sincrotró ALBA. Es van obtenir de manera experimental els paràmetres físics dinàmics del terreny que albergaria el sincrotró ALBA, per a posteriorment, generar un model d’elements finits amb el qual modelar la propagació de les ones de vibració de superfície en l’àrea crítica. Per a això es va aplicar el mètode SASW (Spectral Analysis of Surface Waves) per a determinar els paràmetres dinàmics del terreny i el mètode de Nakamura per a determinar la profunditat a la qual es troba la superfície de roca. Una vegada determinats aquests paràmetres es va generar un model numèric que va permetre dissenyar un sistema de llosa de formigó massiu per a aïllar la zona crítica de sincrotró de les vibracions procedents de l’exterior (indústria pròxima, trànsit rodat, equips auxiliars de les instal·lacions dels edificis del complex que forma el Sincrotró, etc.). També es va realitzar una predicció dels nivells de soroll a l’interior de l’àrea crítica, a causa del soroll produït pels diferents equips auxiliars. El càlcul es va realitzar utilitzant el mètode de traçat de raigs sobre la base d’un model acústic tridimensional de l’espai. A partir dels resultats obtinguts i seguint els criteris acústics de disseny marcats prèviament, es van proposar una sèrie de solucions per a donar compliment a tots i cadascun dels objectius de disseny.

 

Una vegada tota la infraestructura del Sincrotró va estar en fase de construcció, ICR va realitzar mesuraments de comprovació i de verificació del correcte muntatge i funcionament de la llosa dissenyada. Aquests treballs es van realitzar en el 2008.

 

Finalment, entre els anys 2009 i 2010, es van estudiar els nivells de soroll i vibració dels equips auxiliars instal·lats en el Sincrotró. Així mateix, es van dissenyar diferents solucions anti-vibratòries i es va realitzar el seguiment d’obra per a la seva correcta instal·lació.

 

Avui dia, després de complir el seu desè aniversari el Sincrotró de partícules ALBA continua funcionant a ple rendiment.

 

Tags: #25yearsICR