METODOLOGIA ATPA AL ROLL2RAIL

ICR ha aplicat amb èxit la metodologia ATPA en el marc del Projecte Europeu Roll2Rail (subcontractada per CAF i Alstom) obtenint un mètode experimental capaç de diferenciar el soroll procedent de les rodes del tren del soroll procedent de la vibració a les vies.

Tags: ATPA, soroll, vibració, vies

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *