MESURES DE VIBRACIONS PER EL PAS DEL TREN/METRO

En una ciutat com Barcelona, dotada d’una extensa infraestructura ferroviària, les molèsties derivades del seu funcionament així com la conscienciació en aquest àmbit és cada vegada més alta.

Durant els darrers mesos, ICR ha realitzat diversos estudis amb l’objectiu de preveure la vibració generada pel pas del tren/metro a edificis de futura construcció per tal de poder determinar el nivell de compliment de la normativa vigent.
Aquest tipus d’estudis es realitzen a partir de mesurar les vibracions, als tres eixos, a diversos punts ubicats al terreny on es construirà el futur edifici. El projecte té en compte el tipus de fonamentació, les característiques de l’edifici i l’emplaçament per realitzar la previsió.

Tags: anàlisis vibroacústics, soroll, soroll i vibracions, vibració metro, vies