Mesura de la vibració d’alliberament de torque release – Haliade 150 6MW (GENERAL ELECTRIC)

S’ha realitzat una campanya de mesures de vibració en diversos punts del generador del prototip Haliade, una turbina eòlica Offshore a Le Carnet (França), durant proves de torque release. L’objectiu d’aquestes mesures ha estat el de conèixer el amortiment dels modes de torsió de manera experimental.

Tags: Haliade 150, turbina eólica