ICR prediu les vibracions en una nova edificació, projectada per Elix, degudes al pas del ferrocarril

El funcionament del metro i del ferrocarril en un entorn urbà genera soroll i vibracions que es propaguen a través del terreny i penetren en les edificacions a través dels seus fonaments. En col·laboració amb la immobiliària Elix, que projecta una futura edificació en els voltants de la plaça de Gal·la Placídia (Barcelona) -un entorn amb una alta circulació ferroviària al subsòl- ICR ha desenvolupat una metodologia de predicció de nivells de vibració.

Aquesta es basa en la generació d’un model numèric amb l’objectiu d’avaluar el compliment de la normativa vigent en matèria de vibracions. Mitjançant aquesta metodologia, que combina tant mesuraments experimentals com simulacions de dinàmica estructural i que ha estat validada amb anterioritat en edificacions ja executades, s’aconsegueix obtenir valors de previsió que orienten al client pel que fa al compliment de la norma d’aplicació.

Tags: ELIX, mesuraments experimentals