CONTROL DE VIBRACIONS D’UN AEROGENERADOR (GENERAL ELECTRIC)

ICR ha monitoritzat el nivell de vibracions generat pels equips d’un aerogenerador. L’equip de mesura està realitzant un control de vibracions en continu i es realitza el seu control remot des de les oficines de ICR a Barcelona.

L’objectiu de la mesura és capturar el nivell de vibracions per uns vents determinats per poder fer la seva anàlisi posterior.

Tags: aerogenerador, control de vibracions, general electric